Tầm quan trọng của phân nền, cốt nền, phân nước đối với cây thủy sinh

Phân nền hay cốt nền, phân nước là những chất, hợp chất có chứa một hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho cây thủy sinh nói chung, nhằm thúc đẩy sự phát triển, sinh trưởng của cây trồng, cung cấp dinh dưỡng cho môi trường nước. Việc bổ sung phân nước có thể làm thay đổi dinh dưỡng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của loại cây trồng thủy sinh. Ví dụ với những dòng cây cắt cắm, có thể bổ sung riêng phân nước Fe+ để tang màu sắc đỏ cho cây. Hoặc những dòng cây như ráy, dương xỉ, bucep hấp thụ dinh dưỡng chậm, có thể bổ sung các loại phân nước dành riêng với liều lượng phù hợp để tránh bị rữa cây…

Hay hiểu một cách đơn giản, phân nền, cốt nền hay phân nước là những chất được sử dụng để bổ sung vào môi trường thủy sinh nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cây thủy sinh giúp cây thủy sinh phát triển cân đối, khỏe mạnh và cho màu sắc đẹp nhất.

 

Với các loại phân nền, cốt nền, lượng dinh dưỡng luôn rất dồi dào và đầy đủ. Bể mới setup thường sẽ dư dưỡng và cần thay nước thường xuyên, tránh bùng phát rêu hại cho bể thủy sinh. Phân nước sẽ được chia ra nhiều loại với mỗi nhu cầu bổ sung riêng vào bể thủy sinh. Căn cứ vào nguồn gốc tạo thành, phân nước được chia làm 3 loại chính: phân nước vi lượng, phân nước đa lượng và phân nước trung lượng

Xem thêm:

Ảnh hưởng của phân nước, phân nền, cốt nền tới sự phát triển cây thủy sinh:

Có nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng phát triển, năng suất, chất lượng cây thủy sinh như: Giống, nhiệt độ, dinh dưỡng, môi trường bể, thời gian chiếu sáng, cường độ ánh sáng…  trong số đó dinh dưỡng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Ảnh hưởng của phân nước, phân nền, cốt nền tới sự phát triển cây thủy sinh:
Ảnh hưởng của phân nước, phân nền, cốt nền tới sự phát triển cây thủy sinh:

Từ ngàn xưa ông cha ta đã đúc kết “ Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” hay “ Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân” để thấy được vai trò quan trọng của phân bón trong canh tác nông nghiệp và sự phát triển cân đối, ổn định của cây trồng.

Phân bón cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng thủy sinh. trong tất cả các loại phân bón vô cơ, hữu cơ đều  cố đầy đủ N,P,K các nguyên tố trung lượng ( ca, Mg, S), các nguyên tố vi lượng ( Fe, Cu, Mh, B, Mo…) cần thiết cho  nhu cầu sinh trưởng của cây.

Ảnh hưởng của phân nước, phân nền, cốt nền tới sự phát triển cây thủy sinh:
Ảnh hưởng của phân nước, phân nền, cốt nền tới sự phát triển cây thủy sinh:

 

Phân nước là nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ yếu cho cây thủy sinh thông qua bộ rễ của cây, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định vẻ đẹp, sự phát triển của cây thủy sinh, kích thích cây thủy sinh mới hạ thủy ra rễ nước, giúp cây thủy sinh ra các hình thái lá mới đẹp, phát triển và có màu sắc đẹp nhất.

Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *