Category Archives: Bò Sát

Rùa lưỡi dao (Razor Backed Musk Turtle) – Tên gọi được đặt theo đặc điểm nhận dạng

Rùa lưỡi dao - Tên gọi được đặt theo đặc điểm nhận dạng [...]

Thằn Lằn Sailfin Dragon – Tất tần tật bạn cần biết

Thằn Lằn Sailfin Dragon - Tất tần tật bạn cần biết [...]

Rồng Nam Mỹ Xanh Green Iguana – Phổ biến và đáng sở hữu

Rồng Nam Mỹ Xanh Green Iguana - Phổ biến và đáng sở hữu [...]

Cự Đà Tê Giác Rhino Iguana – Bóng dáng chiến binh thực thụ

Cự Đà Tê Giác Rhino Iguana - Bóng dáng chiến binh thực thụ [...]

Thằn Lằn Da Báo (Leopard Gecko) – Thú chơi phổ cập cho người mới

Thằn Lằn Da Báo (Leopard Gecko) - Thú chơi phổ cập cho người mới [...]

Thằn Lằn Knob-Tailed Gecko – Đang chờ được sinh sản phổ biến

Thằn Lằn Knob-Tailed Gecko - Đang chờ được sinh sản phổ biến [...]