Category Archives: Động Vật Khác

Ốc Nerita – Loài ốc chăm chỉ diệt rêu tảo đáng nuôi

Ốc Nerita - Loài ốc chăm chỉ diệt rêu tảo đáng nuôi [...]

Rùa Kim Cương – Ao ước của tất cả mọi người

Rùa Kim Cương - Ao ước của tất cả mọi người [...]

Cua Vampire – Đầy bí ẩn và mở ra muôn vàn khám phá

Cua Vampire - Đầy bí ẩn và mở ra muôn vàn khám phá [...]

Cua HainanPotamon – Nổi bật với một bên càng đột biến

Cua HainanPotamon - Nổi bật với một bên càng đột biến [...]

Ốc Helena (Assassin Snail) – Sát thủ của mọi dòng ốc thuỷ sinh

Ốc Helena (Assassin Snail) - Sát thủ của mọi dòng ốc thuỷ sinh [...]