Category Archives: Cá Beta

PLAKAT DRAGON – MS: S001

Tên gọi: Cá Betta Plakat Dragon Giới tính: Đực Size: ~1,5 inch [...]

PLAKAT MUSTARD GAS – MS: 002

Tên gọi: Cá Betta Plakat Mustard Gas Giới tính: Đực Size: ~1,5 inch [...]

PLUKAT COPPER MUSTARD GAS – MS: 003

Tên gọi: Cá Betta Plakat Copper Mustard Gas Giới tính: Đực Size: ~1,5 inch [...]

Cá Betta Plakat – Loài cá chọi sinh ra để chiến đấu

Cá Betta Plakat - Loài cá chọi sinh ra để chiến đấu [...]

Cá Betta Mahachai – Vẻ đẹp hoang dã và khao sát sở hữu bất diệt

Cá Betta Mahachai - Vẻ đẹp hoang dã và khao sát sở hữu bất diệt [...]